تمامی آگهی ها


تایپیست

عنوان شغل: تایپیست

مهارت های مورد نیاز:

تایپ


تایپیست

عنوان شغل: تایپیست

مهارت های مورد نیاز:

تایپ


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


محتوا ساز-مدیریت فضای مجازی

عنوان شغل: محتوا ساز-مدیریت فضای مجازی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


باریستا

عنوان شغل: باریستا

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


مسئول صدور

عنوان شغل: مسئول صدور

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


برنامه نویس

عنوان شغل: برنامه نویس

مهارت های مورد نیاز:

ورد اکسل پاورپوینت