تمامی آگهی ها


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کال سنتر(پاسخگوی مشتری آنلاین)

عنوان شغل: کال سنتر(پاسخگوی مشتری آنلاین)

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پرستار کودک

عنوان شغل: پرستار کودک

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به زبان انگلیسی مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


جوشکاری

عنوان شغل: جوشکاری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد