تمامی آگهی ها


مسئول فنی و کنترل کیفی

عنوان شغل: مسئول فنی و کنترل کیفی

مهارت های مورد نیاز:

اکسل ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

اکسل


مدرس زبان

عنوان شغل: مدرس زبان

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به زبان انگلیسی


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ مسلط به کامپیوتر


کارپرداز

عنوان شغل: کارپرداز

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


بازاریاب تلفنی

عنوان شغل: بازاریاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری نرم افزار صبا


مدیر داخلی

عنوان شغل: مدیر داخلی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا