تمامی آگهی ها


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


گرافیست

عنوان شغل: گرافیست

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا