تمامی آگهی ها


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


راننده ماشین سنگین

عنوان شغل: راننده ماشین سنگین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده بیل

عنوان شغل: راننده بیل

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


راننده گریدر

عنوان شغل: راننده گریدر

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


تراشکار

عنوان شغل: تراشکار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارهای فنی

عنوان شغل: کارهای فنی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


راننده شخصی

عنوان شغل: راننده شخصی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد