تمامی آگهی ها


ادمین

عنوان شغل: ادمین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیرمالی

عنوان شغل: مدیرمالی

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارشناس

عنوان شغل: کارشناس

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


راننده شخصی

عنوان شغل: راننده شخصی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیر داخلی

عنوان شغل: مدیر داخلی

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


باریستا

عنوان شغل: باریستا

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


ادمین اینستاگرام

عنوان شغل: ادمین اینستاگرام

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


سرپرست کارگاه

عنوان شغل: سرپرست کارگاه

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر