تمامی آگهی ها


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


کارشناس بهداشت

عنوان شغل: کارشناس بهداشت

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار صبا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

حسابداری


فتوشاپ

عنوان شغل: فتوشاپ

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد