تمامی آگهی ها


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کمک آشپز

عنوان شغل: کمک آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کار در کافی شاپ

عنوان شغل: کار در کافی شاپ

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازایاب تلفنی

عنوان شغل: بازایاب تلفنی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر روابط عمومی بالا ظاهر آراسته


انباردار

عنوان شغل: انباردار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مامور پخش

عنوان شغل: مامور پخش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا