تمامی آگهی ها


راننده ماشین سنگین

عنوان شغل: راننده ماشین سنگین

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


گرافیست

عنوان شغل: گرافیست

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


پیک موتوری

عنوان شغل: پیک موتوری

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


آشپز

عنوان شغل: آشپز

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


طراح

عنوان شغل: طراح

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


مهماندار رستوران / سالندار

عنوان شغل: مهماندار رستوران / سالندار

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:

خیاط