تمامی آگهی ها


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


اپراتور تولید

عنوان شغل: اپراتور تولید

مهارت های مورد نیاز:

فنی کار


نصاب صنایع چوبی

عنوان شغل: نصاب صنایع چوبی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیر داخلی

عنوان شغل: مدیر داخلی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


ادمین اینستاگرام

عنوان شغل: ادمین اینستاگرام

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

ورد اکسل حسابداری نرم افزار سپیدار


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


خیاط

عنوان شغل: خیاط

مهارت های مورد نیاز:

خیاط


خدماتی

عنوان شغل: خدماتی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


حسابدار

عنوان شغل: حسابدار

مهارت های مورد نیاز:

نرم افزار هلو