تمامی آگهی ها


دفتر دار/ امور دفتری

عنوان شغل: دفتر دار/ امور دفتری

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا ندارد


نگهبان

عنوان شغل: نگهبان

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ظاهر آراسته


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


صندوقدار

عنوان شغل: صندوقدار

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


بازاریاب

عنوان شغل: بازاریاب

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


پرستار سالمند

عنوان شغل: پرستار سالمند

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


ویزیتور

عنوان شغل: ویزیتور

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیرفروش

عنوان شغل: مدیرفروش

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کار در کافی شاپ

عنوان شغل: کار در کافی شاپ

مهارت های مورد نیاز:

ندارد