تمامی آگهی ها


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


فروشنده

عنوان شغل: فروشنده

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


مدیر فروش

عنوان شغل: مدیر فروش

مهارت های مورد نیاز:

روابط عمومی بالا


تکنیسین مکانیک خودرو

عنوان شغل: تکنیسین مکانیک خودرو

مهارت های مورد نیاز:

ندارد


کارگران ساده

عنوان شغل: کارگران ساده

مهارت های مورد نیاز:
منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

مسلط به کامپیوتر حسابداری


منشی

عنوان شغل: منشی

مهارت های مورد نیاز:

فتوشاپ