درباره ما
کاریابی الکترونیکی کامکار با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین کاریابی الکترونیکی در جنوب شرق کشور میباشد. کارفرمایان گرامی میتوانند از طریق این سایت دسترسی به رزومه افراد داشته باشند و آنها را مشاهده کنند. همچنین فرصتهای شغلی
مفید و متنوع به صورت دسته بندی برای کارجویان گرامی قرار داده شده است تا کارجویان از آن بهره ببرند